urlencode()/rawurlencode() complet

Exceptând faptul ca Mr. Google bușește validarea blogului (deși W3 nu citește resursele externe = se validează), deasemenea exceptând faptul că WordPress mai trage câte o gherlă și refuză să pună conținut valid, este cunoscut faptul că am un oarecare fetiș cu standardele. În concluzie depun eforturi reale pentru a le respecta. Din păcate există situații rare în care caractere arbitrare din UTF-8 duc la invalidarea paginilor. Un exemplu bun este atunci când se compun link-uri ce conțin caractere non-ASCII. Soluția evidentă este URL encoding, dar din păcate funcția urlencode() din PHP, precum și rawurlencode() are boala de a omite caracterele menționate mai sus. Din moment ce dezvoltatorii PHP refuză introducerea unui flag pentru a putea face o codare completă a unui șir de caractere, există soluții ce pot fi aplicate la nivel de PHP. Soluția propusă de către subsemnatul depinde doar de componente din core (PCRE este parte a PHP core!).

function url_encode_all($text)
	{
		return preg_replace('/./e', "sprintf('%%%02X', ord('\\0'))", $text);
	}